Orientació Psicopedagògica

DIAP - SAFA LLEIDA

(Departament d’Intervenció i Assessorament Psicopedagògic)

 

QUI FORMA PART D’AQUEST DEPARTAMENT?

Equip format per tal d'atendre totes situacions que requereixin intervencions i/o orientacions, ja sigui directament als alumnes, d'assessorament a les famílies i professors.

Montse Palau Carrera: directora pedagògica i professora d’ESO

Ma Antonia Torres: psicòloga, logopeda i coordinadora DIAP - INF/PRI

Yolanda Farré: pedagoga, orientadora educativa a l’ESO i coordinadora del DIAP - ESO

Seila Solans: mestra i psicòloga; coordinadora de programa d’atenció a l’alumnat d’altes capacitats, mestra i tutora d’aula de suport a Primària.

Josep Ramón Roca: mestre, professor de EP i tutor d’Aula d’Acollida (aprenentatge de la llengua catalana a alumnes nouvinguts)

Sandra Jordán: mestra EI i d’AA

Carmina Domènec: psicopedagoga de l’EAP (Departament d’Educació)

Rosa Pereta: logopeda (CREDA - EAP)

Isabel Fernàdez: mestra i psicopedagoga (CREDIT- EAP)

Teresa Crusat: treballadora social i membre de l’EAP (Departament d’Educació)

Ma José Castañ: infermera del CAP de Rambla i refent al Programa Salut i Escola

A QUI VA DIRIGIT I QUINES ACCIONS ES VETLLEN DES DE L’EQUIP DEL DIAP?

A tot l’alumnat del col·legi (Llar d’Infants, Educació Infantil, Educació Primària i ESO), famílies professorat del centre.

 

-    Des de les aules: prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes, tot, amb un treball sempre coordinat amb el tutor i/o tutora d’aula; i si s’escau amb els Cap d’Estudis de les etapes corresponents.

 

-    S’assessora al professorat (equip docent) i a les famílies que així ho requereixin.

-    Disposem d'una aula d'atenció a la diversitat a primària i hores de suport a l’ensenyament-aprenentatge a secundària.

 

-    Es promouen hores de reforç acadèmic (repàs gratuït) per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO els dimecres de 15h-17h; amb professorat especialitzat en els àmbits/matèries instrumentals.

 

-    ”Cross age tutoring” - Tutoria entre alumnes de diferents edats i etapes:

 

APADRINAMENT LECTOR, a EP. Reforç en la lectura entre alumnes de cicle superior amb alumnes de cicle mitjà.

 

PROGRAMA T’ACOMPANYO, a l’ESO. Una nova forma de relacionar-nos on hi participen alumnes d’ESO i del Cicle Superior d’Educació Primària. És una pràctica efectiva per a l’educació inclusiva, una estratègia educativa de convivència escolar.

Xarxes Socials

LOGO201819Col·legi Sagrada Família Lleida

 

Catalan English Spanish