Ee

Exàmens de Cambridge

ENGLISH

Un any més el Col·legi proposa als nostres alumnes presentar-se als exàmens oficials d'anglès de la Universitat de Cambridge. En el nostre cas us donem a conèixer les diferents modalitats:
- First Certificate
- Young Learners (“joves aprenents”) per als alumnes més joves (de 7 a 12 anys).
- KET (Key English Test) i PET (Preliminary English Test) per als alumnes de 12 a 18 anys.

Tota la informació detallada la trobareu a la circular que heu rebut a  partir d'Educamos. Us animem un any més a què els vostres fills/es s'hi presentin!. Més endavant us facilitarem les dates i inscripcions dels exàmens. Qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la coordinadora de Llengües Estrangeres, Ana Castillo:

acastillo@colegisfamilialleidao365.educamos.com

e1
e1
e4
e6