parvu

Infantil 3-6

L'etapa d'Infantil és un període en què els infants de 3 a 6 anys realitzen una evolució en el seu aprenentatge a partir de la pròpia maduració personal. El joc, l'experiència personal i la representació simbòlica són mecanismes per arribar als processos d'aprenentatge.


PROJECTE EDUCATIU 

Per tal d'assolir els objectius de les àrees curriculars, emprem les següents metodologies, projectes i activitats:

 • Treball per projectes
 • Ambients d'aprenentatge internivell EI3, EI4 i EI5
 • Projecte EMAT: programa didàctic i pedagògic que ensenya les matemàtiques a partir del pensament creatiu, la gestió de les emocions, el joc i la confiança d'un mateix. Es basa en les intel·ligències múltiples i permet treballar les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes.

 • Natació, curs de natació trimestral.

 • Foment de l'anglès com a matèria curricular.

 • Expressió corporal en anglès.

 • Educació emocional.

 • Educació musical.

 • Lectoescriptura.

 • Plàstica.

 • Foment de la lectura amb el servei de préstec setmanal.

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA, LÍNEA D'ESCOLA

La figura del tutor és un referent clau per alumnes i família del centre. Com a centre oferim un tracte personalitzat i proper per tal de fomentar un vincle estret entre la família i l'escola. Per això, la figura del tutor és clau. Per tal de comunicar-nos i relacionar-nos amb les nostres famílies apostem per:

- Plataforma comunicativa del centre Educamos.

- Tutories individualitzades al llarg del curs.

- Intercanvi d'informació diària a l'entrada/sortida dels alumnes.

- Reunions informatives.

- Escola de Mares i Pares.

- Participació de les famílies en festes, tradicions i altres activitats lectives dins del projecte Escola Oberta del centre.

Contingut relacionat

 • Infantil
-
6 de març de 2023
Aquesta tarda les famílies d'Educació Infantil han pogut gaudir d'una estona amb els seus fills i…
 • Infantil
-
16 de febrer de 2023
EMAT és un projecte que permet treballar les matemàtiques de manera vivencial i pràctica,…
 • Infantil
 • P5
-
12 de febrer de 2023
A I5 donem per acabat el projecte de la prehistòria, on hem incorporat nous aprenentatges: com i on…
 • Infantil
7 de febrer de 2023
Us animem a assistir el proper dijous 23 de febrer al centre a les 17:15h per tal de conèixer el…