aa

Certificat Escola Multilingüe

A partir del curs 2023-24 el nostre centre disposarà del Certificat d'Escola Multilingüe que atorga la Fundació Escola Cristiana i que es determina per tres cursos acadèmics. La Certificació de l’Escola Multilingüe (CEM) és aquell document que la Fundació Escola Cristiana de Catalunya atorga a aquelles escoles adscrites que demostrin l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, de manera que produeixin els resultats positius en l’aprenentatge de la llengua estrangera.

En aquest moment, som l'únic centre educatiu concertat que disposa d'aquesta certificació a la província de Lleida. Podeu consultar més informació clicant en aquest enllaç: https://multilinweb.net/escoles-cem/

dasdasdasd

 

aa