2

La llet

Un dels projectes treballats a P4, els aliments i el seu origen han creat molta curiositat i interès entre els alumnes sobre la llet, els seus derivats i també hi han experimentat.

222222222222
22222222222222222222222
2222222222222222222222222
222222222222222222222222
2222222222222222222222222222222222222