pl

Projecte Lingüistic

PROJECTE LINGÜÍSTIC
El català és la llengua habitual del Centre i s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els seus àmbits, tant en l'àmbit oral com escrit. A més, és utilitzada en totes les activitats pedagògiques, excepte en les corresponents a la llengua castellana i llengua estrangera (anglès i francès).

ESCOLA MULTILINGÜE
El centre es defineix com a Escola Multilingüe.
• Docència AICLE a Infantil, Primària i ESO, introducció de matèries no lingüístiques en llengua anglesa.
• Participació en projectes e-Twinning i Erasmus+.
• Preparació dels exàmens oficials de Cambridge.
• Certificació del nivell d'anglès de la comunitat educativa a través de certificacions externes objectives i prestigioses: Cambridge i EOI.
• Celebració de la Setmana de les Llengües Estrangeres.
• Grups de conversa en anglès amb l'auxiliar de conversa (els cursos 2019-20, 2020-21 no hi ha hagut per motius externs al centre).
• Experiències i bones pràctiques amb altres centres.
• Possibilitat de participar en el Programa Experimental pel coneixement de llengües estrangeres que ofereix el Departament juntament amb la col·laboració de l'EOI.
• Anglès com a activitat extraescolar

A més a més, el curs 2019-2020 el centre va introduir a l'ESO la llengua francesa com a segona llengua estrangera.

IMPLANTACIÓ AICLE
Per tal de millorar el nivell en llengua anglesa, a part de les hores curriculars de la matèria, es fan les següents hores d'AICLE (matèries no lingüístiques en llengua anglesa).
- LLAR INFANTS, 2h de taller d'expressió corporal
- PARVULARI, 2h de taller d'expressió corporal
- EDUCACIÓ PRIMÀRIA Plàstica, de 1r a 6è
- Música, 3r i 4t
- Educació Física
- Teatre, 4t i 6è
- ESO EVP, 1r i 2n
- Informàtica, 1r
- Ciències Naturals, 1r i 2n
- MO "Health and Science", 2n
- MO "Entrepreneurship", 3r
- MO "Taller de teatre en anglès", 3r
- 1h setmanal de preparació pels exàmens oficials de Cambridge (KET, PET, FIRST i CAE) i exàmens oficials de l'EOI, de 2n a 4t.

 

Contingut relacionat

  • Parvulari
-
18 de gener de 2021
This season is specially cold. We help our English friend the Monkey to get dressed properly to…
  • Llar d'Infants
-
15 de gener de 2021
In kindergarten we have started working on some words: inside, outside, above and below. this kids…
9 desembre de 2020
Un any més el Col·legi proposa als nostres alumnes presentar-se als exàmens oficials d'anglès de la…
  • Primària
  • 6è EP
-
18 de juny de 2020
We have arrived at the end of the project and for that reason we have created a padlet to say…