acollida

Acollida

Per a les famílies que necessiten fora de l'horari lectiu un espai d'acollida, el col·legi ofereix un servei en horari de matí i un altre de tarda. 

  • Servei d'acollida matinal: de 7:30h a 9:00h

Té com objectiu prioritari facilitar la vida personal i professional de les famílies que han confiat en l'educació dels seus fills i filles en l'horari de matí. Els nens i nenes que en són usuaris estan atesos per personal del centre en diversos espais segons l'edat de l'alumne. 

  • Servei d'acollida de tarda: de 17:05h a 18:30h

Els nens i nenes que en són usuaris estan atesos per personal del centre i s'ubica a la sala d'usos múltiples de la planta baixa.